Fotovoltaické systémy                         Fotovoltaické systémy                              Fotovoltaické systémy                              Fotovoltaické systémy                              Fotovoltaické systémy                              Fotovoltaické systémy                              Fotovoltaické systémy                              Fotovoltaické systémy                              Fotovoltaické systémy                                   

ZÁRUKA MOBILITY

Záruka mobility zajišťuje asistenční službu v případě poruchy Vašeho vozu. Platí pro všechny vozy Audi zakoupené po 1. 1. 2000 v České republice. Pokud budete pravidelně provádět předepsaný servis ve svém autorizovaném servisu Audi, který provede doporučené servisní úkony podle servisního plánu, platí Záruka mobility po celou dobu životnosti Vašeho vozu. U nových vozidel Audi platí Záruka mobility nejprve do prvního předepsaného servisu. S každou výrobcem předepsanou servisní Prohlídkou (resp. Prohlídkou s rozšířeným rozsahem).

Všechny služby v rámci Záruky mobility Vám poskytneme zdarma. Na území České republiky nemusíte zaplatit ani korunu. Pokud využijete služeb Záruky Mobility v zahraničí a vzniknou Vám tam náklady, ty Vám proplatí Váš tuzemský autorizovaný servisní partner Audi. Záruka mobility platí ve všech zemích, které se nacházejí v odkazu "Více informací".

V případě poruchy pokračujte na "Důležité kontakty".

Důležité kontakty

Přivolání pomoci v České republice 800 123 000
Přivolání pomoci v zahraničí +420 261 104 363