Fotovoltaické systémy                         Fotovoltaické systémy                              Fotovoltaické systémy                              Fotovoltaické systémy                              Fotovoltaické systémy                              Fotovoltaické systémy                              Fotovoltaické systémy                              Fotovoltaické systémy                              Fotovoltaické systémy                                   

SLUŽBY ZÁKAZNÍKŮM

Snahou společnosti AUTO Hlaváček a.s. je poskytnout naším klientům maximální komplexnost služeb, což je i obstarání vhodného financování pro Váš vůz. Jsme smluvními partnery předních leasingových společností a nabídneme Vám výhodné úročení v kombinaci s nízkými sazbami havarijního pojištění.

Pokud nechcete zatěžovat Váš rozpočet vysokým jednorázovým výdajem při platbě vozu v hotovosti, máme pro Vás řešení.

Kompletní řada produktů pro financování vozidel od našich partnerů:

 • Finanční leasing
 • Spotřebitelský úvěr
 • Operativní leasing  

Finanční leasing

Finanční leasing je nejrozšířenějším a osvědčeným produktem pro financování automobilů. Jedná se o pronájem movité věci, po jehož skončení přechází předmět leasingu za dohodnutou kupní cenu do vlastnictví nájemce.

Čím je finanční leasing výhodný? 

 • snížení okamžitého výdaje hotovosti na pořízení předmětu a rozložení splácení na delší období 
 • leasingové splátky jsou kalkulovány s fixní úrokovou sazbou a jejich výše zůstává neměnná po celou dobu trvání leasingové smlouvy
 • možnost využití zvýhodněných obchodních akcí 
 • výhodné pojištění hrazené ve splátkách 
 • rychlé a jednoduché uzavření leasingové smlouvy

Čím je finanční leasing výhodný pro podnikatele?

 • zlepšení cash-flow: leasingové splátky se platí průběžně na základě splátkového kalendáře 
 • leasingové splátky jsou pro Vaši firmu plně uznatelným daňovým nákladem (do 100 mil. Kč za rok) 
 • předmět financování pořízený formou leasingu ani leasingové závazky nejsou zachyceny v rozvaze Vaší firmy - mimobilanční financování

Další formou finančního leasingu je zpětný leasing. Jedná se o specifickou formu leasingu, která je založena na odkupu věci, které je již ve vlastnictví zákazníka a následném splácení formou leasingových splátek. Cílem je získání potřebné hotovosti pro zákazníka. 


Spotřebitelský úvěr

Nabízíme vám účelový spotřebitelský úvěr pro pořízení automobilu.

Hlavní výhodou úvěru je skutečnost, že se předmět stává ihned Vaším majetkem a máte navíc možnost úvěr kdykoliv doplatit.

Čím je úvěr výhodný?

 • předmět financování se ihned stává majetkem zákazníka
 • maximální výše úvěru není omezena
 • minimální doba splácení není limitována zákonem jako u finančního leasingu (může tedy být již od 6-ti měsíců)
 • plátka úvěru není zatížena DPH
 • neměnná výše měsíčních splátek
 • možnost předčasného splacení
 • pojistné hrazené ve splátkách
 • volitelně - pojištění schopnosti splácet hrazené ve splátkách

Čím je úvěr výhodný pro podnikatele?

 • předmět financování se ihned stává Vaším majetkem
 • zákazník - podnikatel je vlastníkem předmětu financování a od počátku smlouvy provádí jeho daňové odpisy
 • optimalizace daňových nákladů zejména při nákupu ke konci kalendářního roku
 • jednorázový odpočet celého DPH z kupní ceny na počátku splácení 

Operativní leasing

Operativní leasing je často využívaným způsobem financování firemních vozů. Jedná se o pronájem movité věci, po jehož skončení nepřechází předmět leasingu do vlastnictví nájemce. Je možné však vůz odkoupit za stanovenou kupní cenu.

Čím je operativní leasing výhodný?

 • pořízení vozu bez akontace - nemáte tedy k pořízení vozu zbytečně vázaný kapitál
 • měsíční splátka je plně nákladovou položkou - odečítáte celé DPH i u osobních vozů
 • vozidla pořízená formou operativního leasingu stojí mimo účetní rozvahu

Pokud Vám kterákoli z možností připadá zajímavá a chtěli byste se dozvědět více, neváhejte nás kontaktovat. Rozdíl není pouze v ceně vozu!

V případě hotovostních plateb je možné zprostředkovat i zákonné či havarijní pojištění.